Chi tiết sản phẩm

AZOLLA ZS 32 208L TOT VN

Mã sản phẩm : 051
Thông số kỹ thuật :
Bao bì: 208L Drum
Giá bao bì : 12,168,000
Giá công bố : 58,500
Mô tả : Dầu cao cấp