Chi tiết sản phẩm

DYNATRANS AC 30 208L TOT VN

Mã sản phẩm : 057
Thông số kỹ thuật : CAT TO-4; SAE 30
Bao bì: 208L
Giá bao bì : 15,034,240
Giá công bố : 72,280
Mô tả : Dầu cao cấp