Chi tiết sản phẩm

FLUIDMATIC IID 18B1L TOT SG

Mã sản phẩm : 011
Thông số kỹ thuật : DEXRON II
Bao bì: 18B X 1L
Giá bao bì : 1,884,600
Giá công bố : 104,700
Mô tả : Dầu cao cấp