Chi tiết sản phẩm

FLUIDMATIC IID 208L TOT SG

Mã sản phẩm : 010
Thông số kỹ thuật : DEXRON II
Bao bì: 208L
Giá bao bì : 20,117,760
Giá công bố : 96,720
Mô tả : Dầu cao cấp