Chi tiết sản phẩm

FLUIDMATIC IIIG 18B1L TOT SG

Mã sản phẩm : 012
Thông số kỹ thuật : DEXRON III
Bao bì: 18B x 1L
Giá bao bì : 1,938,600
Giá công bố : 107,700
Mô tả : Dầu cao cấp