Chi tiết sản phẩm

FLUIDMATIC IIIG 208L TOT SG

Mã sản phẩm : 013
Thông số kỹ thuật : DEXRON III
Bao bì: 208L
Giá bao bì : 20,701,824
Giá công bố : 99,528
Mô tả : Dầu cao cấp