Chi tiết sản phẩm

GLACELF AUTO SUPRA 208L TOT C

Mã sản phẩm : 019
Thông số kỹ thuật : NƯỚC LÀM MÁT ĐẬM ĐẶC NGUỒN GỐC HỮU CƠ
Bao bì: 208L
Giá bao bì : 27,705,600
Giá công bố : 133,200
Mô tả : Dầu cao cấp