Chi tiết sản phẩm

HBF 3 18B1L TOT SG3

Mã sản phẩm : 017
Thông số kỹ thuật : DOT 3
Bao bì: 18B x 1L
Giá bao bì : 2,367,000
Giá công bố : 131,500
Mô tả :