Chi tiết sản phẩm

HBF 3 208L TOT SG

Mã sản phẩm : 018
Thông số kỹ thuật : DOT 3
Bao bì: 208L
Giá bao bì : 25,309,440
Giá công bố : 121,680
Mô tả :