Chi tiết sản phẩm

HBF 4 18B1L TOT SG

Mã sản phẩm : 015
Thông số kỹ thuật : DOT 4
Bao bì: 18B x 1L
Giá bao bì : 2,737,800
Giá công bố : 152,100
Mô tả :