Chi tiết sản phẩm

LACTUCA LT 3000

Mã sản phẩm : 078
Thông số kỹ thuật :
Bao bì: 208L Drum
Giá bao bì : 13,312,000
Giá công bố : 64,000
Mô tả : Dầu cao cấp

Sản phẩm liên quan