Chi tiết sản phẩm

QUARTZ 5000 SN 10W40 208L TOT VN

Mã sản phẩm : 007
Thông số kỹ thuật : API SN, SAE 10W40
Bao bì: 208L
Giá bao bì : 15,017,600
Giá công bố : 72,200
Mô tả : Dầu cao cấp