Chi tiết sản phẩm

QUARTZ 5000 SN 10W40 4B4L TOT VN

Mã sản phẩm : 006
Thông số kỹ thuật : API SN, SAE 10W40
Bao bì: 4Bx4L
Giá bao bì : 1,270,400
Giá công bố : 79,400
Mô tả : Dầu cao cấp