Chi tiết sản phẩm

QUARTZ 5000 SN 20W50 208L TOT VN

Mã sản phẩm : 005
Thông số kỹ thuật : API SN,SAE 20W50
Bao bì: 208BL
Giá bao bì : 15,084,576
Giá công bố : 72,522
Mô tả : Dầu cao cấp