Chi tiết sản phẩm

QUARTZ 5000 SN 20W50 4B4L TOT VN

Mã sản phẩm : 004
Thông số kỹ thuật : API SN,SAE 20W50
Bao bì: 4Bx4L
Giá bao bì : 1,241,952
Giá công bố : 77,622
Mô tả : Dầu cao cấp