Chi tiết sản phẩm

QUARTZ 7000 SN 10W40 4B4L TOT SG

Mã sản phẩm : 003
Thông số kỹ thuật : API SN/SM, SAE 10W40
Bao bì: 4Bx4L
Giá bao bì : 1,707,072
Giá công bố : 106,692
Mô tả : Dầu cao cấp bán tổng hợp