Chi tiết sản phẩm

QUARTZ 9000 ENERGY 0W30 18B1L TOT C1

Mã sản phẩm : 001
Thông số kỹ thuật : API SL/CF, SAE 0W30
Bao bì: 18B X 1L
Giá bao bì : 4,978,800
Giá công bố : 276,600
Mô tả : Dầu đặc biệt cao cấp