Chi tiết sản phẩm

RUBIA FLEET HD 500 20W50 25LP TOT VN

Mã sản phẩm : 046
Thông số kỹ thuật : SAE 20W50
Bao bì: 25L
Giá bao bì : 1,782,500
Giá công bố : 71,300
Mô tả : Dầu cao cấp