Chi tiết sản phẩm

RUBIA TIR 6400 15W40 18LP TOT VN

Mã sản phẩm : 032
Thông số kỹ thuật : API CH-4, SAE 15W-40
Bao bì: 18L
Giá bao bì : 1,251,000
Giá công bố : 69,500
Mô tả : Dầu cao cấp