Chi tiết sản phẩm

RUBIA TIR 6400 15W40 20BL TOT VN

Mã sản phẩm : 034
Thông số kỹ thuật : API CH-4, SAE 15W-40
Bao bì: 208L
Giá bao bì : 13,757,952
Giá công bố : 66,144
Mô tả : Dầu cao cấp