Chi tiết sản phẩm

RUBIA TIR 7400 15W40 18LBCK TOT VN

Mã sản phẩm : 025
Thông số kỹ thuật : API CI-4, SAE 15W-40
Bao bì: 18L
Giá bao bì : 1,306,800
Giá công bố : 72,600
Mô tả : Dầu cao cấp