Chi tiết sản phẩm

RUBIA TIR 7400 15W40 208L TOT VN

Mã sản phẩm : 030
Thông số kỹ thuật : API CI-4, SAE 15W-40
Bao bì: 208L
Giá bao bì : 14,580,800
Giá công bố : 70,100
Mô tả : Dầu cao cấp