Chi tiết sản phẩm

TRANS SYN FE 75W140 208L TOT C

Mã sản phẩm : 056
Thông số kỹ thuật :
Bao bì: 208L
Giá bao bì : 54,012,400
Giá công bố : 259,675
Mô tả : Dầu đặc biệt cao cấp