Chi tiết sản phẩm

TRANSMISSION TM 80W90 208L TOT VN

Mã sản phẩm : 049
Thông số kỹ thuật : API GL-5; SAE 80W-90
Bao bì: 208L
Giá bao bì : 14,622,400
Giá công bố : 70,300
Mô tả :