Chi tiết sản phẩm

TRANSMISSION TM 80W90 4B4L TOT VN

Mã sản phẩm : 048
Thông số kỹ thuật : API GL-5; SAE 80W-90
Bao bì: 4X4L
Giá bao bì : 1,302,336
Giá công bố : 91,396
Mô tả :