Chi tiết sản phẩm

TRANSMISSION TM 85W140 208L TOT VN

Mã sản phẩm : 051
Thông số kỹ thuật : API GL-5; SAE 85W-140
Bao bì: 208L
Giá bao bì : 15,267,200
Giá công bố : 73,400
Mô tả :