Chi tiết sản phẩm

TRANSMISSION TM 85W140 4B4L TOT VN

Mã sản phẩm : 050
Thông số kỹ thuật : API GL-5; SAE 85W-140
Bao bì: 4X4L
Giá bao bì : 1,343,136
Giá công bố : 83,946
Mô tả :