Chi tiết sản phẩm

TRANSTEC 80W90 208L TOT VN

Mã sản phẩm : 052
Thông số kỹ thuật : API GL-4; SAE 80W-90
Bao bì: 208L
Giá bao bì : 12,550,304
Giá công bố : 60,338
Mô tả : Khuyến nghị bởi HINO Việt Nam