Chi tiết sản phẩm

TRANSTEC 85W140 208L TOT VN

Mã sản phẩm : 054
Thông số kỹ thuật : API GL-4; SAE 85W-140
Bao bì: 208L
Giá bao bì : 13,769,600
Giá công bố : 66,200
Mô tả :