Chi tiết sản phẩm

TRANSTEC 85W90 208L TOT VN

Mã sản phẩm : 053
Thông số kỹ thuật : API GL-4; SAE 85W-90
Bao bì: 208l
Giá bao bì : 12,792,000
Giá công bố : 61,500
Mô tả :